Η βίλα Hacienda Verde (ή “εμείς” ή “μας”) παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πελάτες όλων των χωρών μπορούν να κάνουν κράτηση και μέσω της οποίας οι επισκέπτες στον ιστότοπο μπορεί να κάνει τέτοιες κρατήσεις. Κάνοντας κράτηση μέσω της ιστοσελίδας haciendaverde.gr, συνάπτετε άμεση συμβατική σχέση με τον πάροχο καταλύματος στον οποίο κάνετε κράτηση. Από το σημείο στο οποίο κάνετε την κράτησή σας, ενεργούμε αποκλειστικά ως ενδιάμεσοι μεταξύ εσάς και του καταλύματος, μεταφέροντας τις λεπτομέρειες της κράτησής σας στον πάροχο καταλύματος και στέλνοντάς σας ένα email επιβεβαίωσης για διαμονή και για λογαριασμό του παρόχου καταλύματος. Μοναδικές υπηρεσίες διατίθενται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να επαναπουλήσετε, να συνδέσετε, να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε, να εμφανίσετε, να κατεβάσετε ή να αναπαράγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας μας, θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την Ιστοσελίδα μόνο για να κάνετε νόμιμες κρατήσεις για εσάς ή για άλλο άτομο για το οποίο είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να ενεργήσετε. θα ενημερώσετε αυτά τα άλλα πρόσωπα σχετικά με τους Όρους Χρήσης που ισχύουν για τις κρατήσεις που έχετε κάνει για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των κανόνων και περιορισμών που ισχύουν γι’ αυτούς, όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι αληθείς. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε την πρόσβαση σε οποιονδήποτε σε αυτόν τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, για παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

Τροποποίηση

Η βίλα Hacienda Verde διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον Ιστότοπο, την Κράτηση ή τις Υπηρεσίες ή να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων των Τελών Υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους, θα δημοσιεύσουμε την τροποποίηση στον Ιστότοπο ή μέσω της Εφαρμογής ή θα σας ενημερώσουμε για την τροποποίηση. Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, την Εφαρμογή ή τις Υπηρεσίες αφού έχουμε δημοσιεύσει μια τροποποίηση στον Ιστότοπο ή μέσω της Εφαρμογής ή σας ειδοποιήσουμε για μια τροποποίηση, δηλώνετε ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους Όρους. Εάν οι τροποποιημένοι Όροι δεν είναι αποδεκτοί από εσάς, η μόνη σας λύση είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, την Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες.

Συνδέσεις

Ο ιστότοπος, η εφαρμογή και οι υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους ή πόρους τρίτων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Hacienda Verde δεν είναι υπεύθυνη για: τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια τέτοιων ιστότοπων ή πόρων ή το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σε ή που διατίθενται από τέτοιους ιστότοπους ή πόρους. Οι σύνδεσμοι προς τέτοιους ιστότοπους ή πόρους δεν συνεπάγονται καμία έγκριση από τη Hacienda Verde τέτοιων ιστότοπων ή πόρων ή του περιεχομένου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διατίθενται από τέτοιους ιστότοπους ή πόρους. Αναγνωρίζετε την αποκλειστική ευθύνη και αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση τέτοιων ιστότοπων ή πόρων ή του Περιεχομένου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών σε ή διατίθενται από αυτούς τους ιστότοπους ή πόρους

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες μας ή διατίθεται ή χρησιμοποιείται από τον ιστότοπό μας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των πληροφοριών και του υλικού στον ιστότοπό μας ανήκουν στη Hacienda Verde, στους προμηθευτές ή τους παρόχους της. Η Hacienda Verde διατηρεί αποκλειστικά την κυριότητα όλων των δικαιωμάτων, του τίτλου και των συμφερόντων στον ιστότοπο στον οποίο διατίθεται η υπηρεσία και δεν δικαιούστε να αντιγράψετε, να αποκόψετε, να συνδέσετε, να δημοσιεύσετε, να προωθήσετε, να εμπορευτείτε, να ενσωματώσετε, να χρησιμοποιήσετε, να συνδυάσετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο το περιεχόμενο ή την επωνυμία μας χωρίς τη ρητή γραπτή μας άδεια. Στο βαθμό που θα χρησιμοποιούσατε ή θα συνδυάζατε το περιεχόμενό μας ή θα κατέχετε με άλλο τρόπο οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, εκχωρείτε, μεταφέρετε και ορίζετε όλα αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη Hacienda Verde.

Ιδιοκτησία

Ο ιστότοπος, η εφαρμογή, οι υπηρεσίες και το συλλογικό περιεχόμενο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους της ελληνικής και ξένης χώρας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο ιστότοπος, η εφαρμογή, οι υπηρεσίες και το συλλογικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Hacienda Verde. Δεν θα αφαιρέσετε, θα τροποποιήσετε ή θα αποκρύψετε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που έχουν ενσωματωθεί ή συνοδεύουν τον Ιστότοπο, την Εφαρμογή, τις Υπηρεσίες ή το Συλλογικό Περιεχόμενο.

Πληρωμές

Ορισμένες τράπεζες και πιστωτικές κάρτες επιβάλλουν τέλη για διεθνείς συναλλαγές. Εάν κάνετε κράτηση εκτός ΕΕ, η τράπεζά σας μπορεί να μετατρέψει το ποσό πληρωμής στο τοπικό σας νόμισμα και να σας χρεώσει ένα τέλος μετατροπής. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που αναγράφεται στο αντίγραφο κίνησης της πιστωτικής ή της τραπεζικής σας κάρτας μπορεί να είναι στο τοπικό σας νόμισμα και επομένως διαφορετικό ποσό από το ποσό που εμφανίζεται στη σελίδα περίληψης τιμολόγησης για μια κράτηση που έγινε κράτηση στον Ιστότοπο.

Επιπλέον, μπορεί να υπολογιστεί ένα τέλος συναλλαγής στο εξωτερικό εάν η τράπεζα που εξέδωσε την πιστωτική σας κάρτα βρίσκεται εκτός της ΕΕ. Η κράτηση διεθνούς ταξιδιού μπορεί να θεωρηθεί ως διεθνής συναλλαγή από την τράπεζα ή την εταιρεία της κάρτας, καθώς η Hacienda Verde μπορεί να μεταβιβάσει την πληρωμή σας σε έναν διεθνή ταξιδιωτικό προμηθευτή. Η συναλλαγματική ισοτιμία και η χρέωση συναλλαγής στο εξωτερικό καθορίζονται αποκλειστικά από την τράπεζά σας την ημέρα που επεξεργάζεται τη συναλλαγή.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info.haciendaverde.gr για ερωτήσεις σχετικά με επιστροφές χρημάτων και ακύρωση κράτησης.